Climate-neutral
CSRD-verplichting logistieke ketens

Hoe kun jij je klimaatambities realiseren?

RAO_cbamheaders-forest_v01_JF

Met de invoering van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zijn met ingang van 1 januari 2024 zowel grote als beursgenoteerde middelgrote bedrijven verplicht te rapporteren over hun prestaties op het terrein van duurzaamheid.

 

Voor de CSRD-richtlijn moeten bedrijven een duurzaamheidsrapportage maken over de gehele keten waarin ze opereren, zowel upstream als downstream. En dat is nieuw omdat de grote beursgenoteerde bedrijven in hun duurzaamheidsverslag tot nu toe alleen over hun eigen organisatie hoefden te rapporteren. Vervolgens moeten ze ook aangeven op welke gebieden ze gaan verbeteren en hoe ze die verbeteringen willen bereiken. Bij de meeste bedrijven is de meeste winst te halen uit de scope 3: alles wat je inkoopt. Dat betekent dat als je duurzaam inkoopt, het veel makkelijker is om aan de CSRD-regelgeving te voldoen.

 

Scope 1,2,3

 

Gezien de ketenverantwoordelijkheid speelt inkoop een cruciale rol in de CSRD. De nadruk zal eerste instantie liggen op het in kaart brengen van de duurzaamheidsimpact van de inkoopketen, de upstream supply chain dus. Door het maken van zo’n ketenbrede analyse wordt inzichtelijk waar de grootste risico’s liggen en waar je de grootste impact kunt maken.

Verduurzamen van ketens: 5 tips van Prof. dr. ir. André Nijhof, hoogleraar duurzaam ondernemen aan Nyenrode 
Wanneer je je analyse hebt gemaakt van je keten kan je acties gaan definiëren. Maar hoe doe je dat precies en hoe begin je? 5 tips van hoogleraar Duurzaam Ondernemen Andre Nijhof: 

 1. Durf te kiezen
  Maak onderscheid tussen excellence en compliance. Focus op enkele strategische thema's voor innovatie.
 2. Transities in fasen
  Herken de fasen van duurzame transities in jouw keten voor passende innovaties en prioriteiten.
 3. Measure what you treasure
  Vertaal duurzame ambities naar meetbare resultaten door te voldoen aan EU-taxonomie en CSRD-richtlijn.
 4. Herontwerp de keten
  Creëer positieve impact door ketens te herontwerpen met focus op creëren van toegevoegde waarde.
 5. Kwetsbaarheid als kracht
  Stel je kwetsbaar op door duidelijke doelen te stellen en uitdagingen te delen, waardoor innovatie en samenwerking worden gestimuleerd.

Verduurzamen van ketens is teamwork

Door keuzes te maken in de keten en de samenwerking te zoeken binnen de keten heb je nog sneller en meer impact en voldoe je beter aan de CSRD richtlijnen. Verduurzamen van ketens is tenslotte teamwork. Met partners binnen je keten die niet alleen spreken over verduurzaming maar daadwerkelijk de daad bij het woord voegen boek je direct winst!

 

Verduurzaming van logistieke ketens: de rol van Rotra voor verladers

Bij Rotra zijn we ongeduldig en komen we al even in actie in de strijd tegen klimaatverandering. Sinds 2022 zijn we gecertificeerd klimaatneutraal met alle vestigingen in Nederland en België. Dit betekent dat Rotra voldoet aan de strikte criteria voor een klimaatneutrale organisatie volgens het certificeringsprogramma van internationaal adviesbureau voor duurzaamheid Climate Neutral Group.

 

Hoe we dit doen?

Door onze volledige CO2-voetafdruk te meten, verplicht te reduceren en de restuitstoot te compenseren.


 • Meten: In samenwerking met Climate Neutral Group (CNG) heeft Rotra de volledige CO2-uitstoot van alle vestigingen in de Benelux in kaart gebracht. Dit betreffen alle directe en indirecte emissies binnen het eigen domein. 
 • Reduceren: Op basis van een analyse van deze footprint is een SMART reductieplan ontwikkeld die past bij de internationale klimaatverdragen en onze duurzaamheidsambities. Voor Rotra betekent dit halvering van de uitstoot in 2030 en volledig emissievrij in 2050. Onze voortgang meten we elk jaar zodat we kunnen zien of we nog op koers zitten en kunnen bijsturen.  
 • Restuitstoot compenseren: In deze transitie naar emissievrij komt er echter nog steeds CO2 vrij. Dit kunnen we niet van vandaag op morgen verhelpen. Deze restuitstoot compenseren we volledig door te investeren in de op wetenschap gebaseerde en gecertificeerde Oxford Principles-projecten.


Wat dit oplevert?
✅ Prioriteit voor emissievermindering
✅ Transitie naar projecten die direct koolstof uit de atmosfeer verwijderen en opslaan
✅ Focus op langdurige opslag om koolstof bijna permanent te verwijderen
✅ Ondersteunen van net-zero-gerichte compensaties voor een groenere toekomst! 🌿✨

Certificering keurmerk door onafhankelijke auditor 
De footprint, reductiemaatregelen en de compensatie worden gecontroleerd door een onafhankelijke auditor. Die toetst elk jaar of Rotra haar reductiedoelstellingen haalt en nog steeds aan de klimaatneutraalstandaard van Climate Neutral Group voldoet. Zo wordt jaarlijks beoordeeld of Rotra het keurmerk klimaatneutraal gecertificeerd – erkend door ISEAL - mag blijven voeren. 


fromAtozero


Ons volledige plan voor onze certificering klimaatneutraliteit staat beschreven in ons Climate Policy Document. Hierin hebben we onze footprint, ons SMART reductieplan, ons compensatieplan en de borging van het plan in ons kwaliteitsmanagementsysteem uiteengezet.
 
Voor de scope 3 emissies (onze leveranciers) hebben we producten ontwikkeld waarmee we ook in de verdere keten direct impact hebben. Zo maken we niet alleen de duurzaamheidprestaties van rederijen en luchtvaartmaatschappijen inzichtelijk voor onze klanten, we bieden ook de mogelijkheid om door Insetting en Offsetting de supply chain te verduurzamen en de emissies die vrijkomen bij zendingen te reduceren tot nul! Hiermee hebben we direct impact op de verduurzaming van de gehele logistieke keten. 


Klimaatambities realiseren en voldoen aan wet- en regelgeving? Vul het formulier hieronder in en onze specialisten nemen z.s.m. contact met je op!

Meer informatie?

Ook interessant:

CSRD 3

CSRD-verplichting | Hoe kun jij je klimaatambities realiseren?

shutterstock_278206469

Bereik jouw klimaatdoelen met insetting en offsetting

cbam

De betekenis van CBAM voor jouw logistieke organisatie