CBAM-insights
Wat betekent CBAM nu én straks voor jouw logistieke organisatie?

Wat zijn de gevolgen van CBAM voor importeurs? 

cbam

Het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), oftewel emissie-uitstoot correctie aan de Europese buitengrens, is een nieuw instrument dat geïntroduceerd is door de Europese Commissie als onderdeel van het streven naar een duurzamere economie. CBAM ondersteunt de werking van het Europees emissiehandelssysteem (EU ETS).

 

Het CBAM is ontworpen om bij de invoer van goederen in de EU de emissie-uitstoot te corrigeren die is gegenereerd tijdens de productie van deze goederen buiten de EU. Het doel ervan is om te helpen voorkomen dat Europese bedrijven hun productie verplaatsen naar landen met minder strenge CO2-regels en tegelijkertijd eerlijke concurrentie plaatsvindt tussen Europese bedrijven en bedrijven buiten de EU. Dit is nodig omdat veel Europese bedrijven te maken hebben met strenge regels over hun CO2-uitstoot en/of moeten betalen voor hun CO2-uitstoot. 

Hoe werkt het CBAM?

Het CBAM is van toepassing op goederen in de categorieën: ijzer en staal, cement, meststoffen, aluminium, elektriciteit en waterstof. Iedereen die deze 'CBAM-goederen' met een waarde boven de € 150,- per zending importeert naar de Europese Unie is vanaf oktober 2023 verplicht te rapporteren hoeveel CO2 er is uitgestoten bij de productie van die goederen. 

 

Overgangsperiode

CBAM wordt gefaseerd ingevoerd. Van oktober 2023 tot en met december 2025 geldt voor het CBAM een overgangsperiode. In deze periode moet elk kwartaal gerapporteerd worden hoeveel CO2 er is uitgestoten bij de productie van de geïmporteerde CBAM-goederen. Verder gelden er nog geen verplichtingen. Deze overgangsperiode is bedoeld om ervaring op te doen en om te leren. Door kennis en ervaring op te doen kunnen alle betrokkenen zich goed voorbereiden op het CBAM vanaf 2026.

CBAM vanaf 2026
Vanaf 1 januari 2026 gelden er extra verplichtingen onder het CBAM. Vooraf geregistreerde importeurs moeten vanaf dit jaar een prijs gaan betalen voor de CO2 die is uitgestoten bij de productie van de geïmporteerde CBAM-goederen

Belangrijkste kenmerken en mogelijke gevolgen van CBAM:

Koolstofprijs voor ingevoerde goederen: CBAM zal importeurs van bepaalde goederen verplichten om een koolstofprijs te betalen die vergelijkbaar is met de prijs die Europese bedrijven betalen voor hun eigen uitstoot. Dit mechanisme is bedoeld om te voorkomen dat bedrijven zich verplaatsen naar regio's met minder strenge emissienormen om kosten te besparen.

 

Gelijke concurrentievoorwaarden: Door een koolstofprijs op ingevoerde goederen te heffen, wil de EU ervoor zorgen dat Europese bedrijven niet worden benadeeld ten opzichte van buitenlandse concurrenten die mogelijk profiteren van lagere normen op het gebied van koolstofemissies.

 

Stimulering van emissiereductie: CBAM kan als een stimulans dienen voor landen en bedrijven buiten de EU om hun emissies te verminderen, omdat producten die voldoen aan hogere milieunormen mogelijk gunstiger geprijsd worden op de Europese markt.

 

Complexiteit en naleving: CBAM kan leiden tot extra administratieve lasten voor importeurs en producenten, omdat ze moeten aantonen dat hun goederen voldoen aan bepaalde emissienormen om te voorkomen dat ze hogere kosten moeten betalen.

Staat verduurzaming al op de agenda in jouw bedrijf?

Hoe kan Rotra jouw bedrijf helpen bij de CBAM?

Bij Rotra zijn wij met onze inhouse douane afdeling gespecialiseerd in het begeleiden van onze klanten bij het voldoen aan de CBAM-regelgeving.

 

Goederenclassificatie: beoordelen van jouw goederenclassificatie om vast te stellen of/welk van jouw producten onder de CBAM regelgeving vallen.

Oorsprongdocumentatie: verifiëren van de oorsprong van jouw goederen om vast te kunnen stellen of deze onder de CBAM vallen.

CBAM rapportage: Rotra heeft een rapportagesysteem ontwikkeld met alle CBAM-transacties die namens jouw bedrijf door Rotra zijn  uitgevoerd om eenvoudig en snel het CBAM register in te vullen. Deze ontvang je automatisch periodiek van ons waarbij jij de frequentie zelf bepaalt (maandelijks of ieder kwartaal).

 

Wil jij meer te weten komen over hoe Rotra jouw organisatie kan helpen bij CBAM? Neem dan contact op met een van onze specialisten en vul het formulier hieronder in.

Meer informatie over CBAM en weten hoe Rotra jou kan begeleiden?

Ook interessant:

CSRD 4

CSRD-verplichting | Hoe kun jij je klimaatambities realiseren?

RAO_cbamheaders-forest_v01_JF

Hoe kun jij je klimaatambities realiseren?

shutterstock_278206469

Bereik jouw klimaatdoelen met insetting en offsetting