Duurzaamheid
duurzaamheidsverplichting verladers

Bereik jouw klimaatdoelen met insetting en offsetting

shutterstock_278206469

Duurzaamheid is tegenwoordig een cruciaal onderdeel van bedrijfsvoering, en steeds meer bedrijven worden zich bewust van hun verantwoordelijkheid om milieuvriendelijk te ondernemen. Het reduceren van de CO2 uitstoot is vooral ook een belangrijk thema binnen transport en logistiek. Duurzaamheidsverplichtingen voor bedrijven zijn niet alleen gebaseerd op ethische overwegingen, maar worden ook steeds vaker ingegeven door wet- en regelgeving. In dit artikel zetten we uiteen hoe Insetting en Offsetting bedrijven kunnen helpen om hun duurzaamheidsambities te realiseren en te voldoen aan de geldende regelgeving!

 

Overheden over de hele wereld hebben wet- en regelgeving geïmplementeerd om bedrijven aan te moedigen hun ecologische voetafdruk te verminderen. Zo heeft de EU de CSRD en CBAM verordening geïntroduceerd die veel impact hebben op importeurs en exporteurs binnen de EU. Deze verplichtingen variëren, maar hebben in de regel betrekking op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, het minimaliseren van afvalproductie en het bevorderen van circulaire economiepraktijken. Bedrijven moeten zich aanpassen aan deze veranderingen en proactief werken aan duurzame bedrijfsmodellen.

Insetting versus Offsetting

In het streven naar duurzaamheid zijn twee termen cruciaal: Insetting en Offsetting. Hoewel beide begrippen gericht zijn op het verminderen van de negatieve impact van bedrijfsactiviteiten op het milieu, verschillen ze in hun aanpak.

 

 

Insetting

Insetting houdt in dat bedrijven direct investeren in duurzame initiatieven binnen hun eigen bedrijfsprocessen en toeleveringsketen. Dit kan bijvoorbeeld het implementeren van energiezuinige technologieën, het verminderen van watergebruik of het hergebruiken van materialen zijn. Insetting heeft als doel om duurzaamheid te integreren in de kernactiviteiten van een bedrijf, waardoor het effectiever wordt bij het verminderen van milieubelasting.

Offsetting
Offsetten daarentegen betreft het compenseren van de resterende negatieve impact van bedrijfsactiviteiten door elders positieve milieuprojecten te ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld het investeren in bosbouwprojecten, hernieuwbare energiebronnen of herbebossingsprogramma's inhouden. Offsetting is een strategie om de totale ecologische voetafdruk van een bedrijf te neutraliseren, zelfs als sommige activiteiten nog niet volledig duurzaam zijn.

Staat verduurzaming al op de agenda in jouw bedrijf?

Hoe Insetting en Offsetting helpen bij duurzaamheidsambities

Door Insetting en Offsetting te combineren, kunnen bedrijven een uitgebalanceerde benadering toepassen om aan hun duurzaamheidsverplichtingen te voldoen. Insetting zorgt voor interne verbeteringen en optimalisaties, terwijl Offsetting een instrument is om externe duurzaamheidsprojecten te ondersteunen die de negatieve impact elders in de wereld verminderen.

 

Insetting en Offsetting binnen je logistieke keten

Met Rotra zetten we in op zowel Insetting als Offsetting om onze klanten te helpen hun duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren en tegelijkertijd te voldoen aan de duurzaamheidsverplichtingen. Hiervoor hebben we in samenwerking met onze partners Goodshipping en Climate Neutral Group 2 duurzaamheidsproducten ontwikkeld welke direct de negatieve impact op het milieu verminderen: Biofuel en Rotra Green Footprint.

 

Insetting: Biofuel

De maritieme sector is verantwoordelijk voor een flink deel van broeikasgassen. Vervanging van fossiele brandstoffen door alternatieven zoals biofuel, methanol, waterstof en LNG beperkt de impact. Met de inzet van biofuel in de scheepvaart worden biobrandstoffen als energiebron gebruikt. Deze biobrandstoffen worden geproduceerd uit nieuwe of afvalbiomassa-grondstoffen zoals organisch materiaal, plantaardige oliën, dierlijke vetten of zelfs algen. Duurzame biobrandstoffen kunnen tot netto nul broeikasgasuitstoot hebben. Biofuel is de enige brandstof welk direct toegepast kan worden in bestaande scheepmotoren. Vanuit het perspectief van scheepsmotoren lijken deze biobrandstoffen sterk op diesel. Dit betekent dat deze ingezet kunnen worden zonder dat er aanpassingen aan het schip of motor benodigd zijn.

 

Het gebruik van Biofuel draagt bij aan de inspanningen om de milieu-impact van de scheepvaart te verminderen en de sector te verduurzamen in overeenstemming met milieudoelstellingen en regelgeving.

Rotra werkt hiertoe samen met duurzaamheidspartner GoodShipping met als doel van fossiele brandstoffen over te stappen op duurzame biobrandstoffen. GoodShipping faciliteert het gebruik van biobrandstoffen in schepen om Scope 1-emissies te verminderen, waarbij de financiering van brandstofomschakeling wordt toegewezen aan vrachteigenaren voor Scope 3-emissiereductie. Via onze samenwerking met GoodShipping kunnen klanten CO2-uitstootreducties via biobrandstoffen voor zeevracht aanschaffen. De gekochte credits zorgen ervoor dat duurzame biobrandstof wordt gebruikt door een schip, wat ongeacht het specifieke schip dat de lading vervoert, een gelijk netto voordeel voor het klimaat oplevert. En hebben daarmee direct impact binnen de eigen keten!

 

Offsetting: Rotra Green Footprint

Met Rotra Green Footprint bieden we verladers de mogelijkheid wereldwijde zee- en luchtvrachtzendingen 100% CO2 neutraal te versturen. Dit doen we door de CO2-uitstoot van zendingen te compenseren met investeringen in gecertificeerde duurzaamheidsprojecten in samenwerking met duurzaamheidspartner Climate Neutral Group (link naar website). Hiertoe wordt per zending een duurzaamheid fee belast welke wordt afgedragen aan CNG om te investeren in 1 van hun klimaatprojecten. Elk jaar ontvangt u een officieel compensatiecertificaat met erop vermeld het aantal CO2 in kilo’s dat u heeft gecompenseerd. Dit certificaat kan worden opgenomen in de (verplichte) rapportages en worden gedeeld met eigen stakeholders zoals medewerkers en klanten!

De projecten waarin geïnvesteerd wordt zijn gecertificeerd en divers. Samen met Climate Neutral Group hebben we ervoor gekozen om te investeren in de op wetenschap gebaseerde en gecertificeerde Oxford Principles-projecten (link naar pdf)


Wat dit oplevert?
✅ Prioriteit voor emissievermindering
✅ Transitie naar projecten die direct koolstof uit de atmosfeer verwijderen en opslaan
✅ Focus op langdurige opslag om koolstof bijna permanent te verwijderen
✅ Ondersteunen van net-zero-gerichte compensaties voor een groenere toekomst! 🌿✨

 

Conclusie

Het naleven van duurzaamheidsverplichtingen is niet alleen een wettelijke eis maar ook een kans voor bedrijven om een positieve bijdrage te leveren aan het milieu en tegelijkertijd te profiteren van verbeterde bedrijfsprestaties en reputatie. Door insetting en offsetting strategisch te implementeren, kunnen bedrijven duurzaamheidsdoelen realiseren en zich onderscheiden als voorlopers in een steeds duurzamere wereld.

 

Wil jij jouw duurzaamheidsambities realiseren en voldoen aan de wet- en regelgeving met Insetting en/of Offsetting? Neem contact op met een van onze specialisten door het formulier hieronder in te vullen!

Meer informatie?

Ook interessant:

CSRD 3

CSRD-verplichting | Hoe kun jij je klimaatambities realiseren?

RAO_cbamheaders-forest_v01_JF

Hoe kun jij je klimaatambities realiseren?

cbam

De betekenis van CBAM voor jouw logistieke organisatie